Gå til innhold

Tekster koblet opp mot Verdensmarsj for fred og ikkevold

Velkommen!

Denne websiden blir opperert av Sjur Papazian

Blikk – Nyhetsside for aktivister

11 Days of Global Unity

september 13, 2009

FNs internasjonale fredsdag begynte i 1981 som en dag for å annonsere og feire våpenhviler i konflikter rundt om i verden. Først som en flyttbar dato satt til dagen for hvert nye åpningsmøte i FNs generalforsamling i september, deretter, fra 2001, som en fast dag den 21. september.

We, The World lanserte 11 Days of Global Unity, fra den 11. til 21. september, i 2004, som en symbolsk markering av den transformative globale reisen fra frykt til håp. Man ønsket å fremme bevissthet om menneskehetens største utfordringer og inspirere, informere og involvere offentligheten i visjonære løsninger. I de siste årene har mange deltatt i den årlige 11 Days of Global Unity, en feiring av fred, bærekraft og transformasjon.

I 2006 inkluderte 11 Days en feiring av 100 års jubileet for Mahatma Gandhis første ikke-voldelige fredsaksjon den 11. september 1906 for å sette fokus på apartheid i Sør Afrika. Sammen med Gandhis sønnesønn, Arun Gandhi, fremmet man Mahatma Gandhis 11 praksiser av Satyagraha under 11 Days of Global Unity.

11 Days of Global Unity fått støtte av Nobelprisvinner erkebiskop Desmond Tutu, Jane Goodall, Deepak Chopra, Amnesty International, Robert Thurman, Marianne Williamson, Hazel Henderson, Jonathan Granoff, Riane Eisler, og mange andre. Feiringen inkluderer flere hundre konserter, festivaler, webcasts, demonstrasjoner og andre aktiviteter som kulminerer i FNs interrnasjonale fredsdag den 21. september. 11 Days inkluderer nå mer enn 500 konserter, festivaler, webcasts og andre aktiviteter i mer enn 60 land.

Gjennom å kombinere kunstneriske uttrykk, inspirasjon, bevissthetsøkning og aksjon bidrar 11 Days til å inspirere, informere og involvere menneskeheten og få den bort fra veien som fører mot vår felles undergang og til en rettferdig og fredelig verden.

Keep Space for Peace Week

september 3, 2009

Moderne krigføring, slik som USAs okkupasjon av Irak og Afghanistan og angrep på Pakistan, bruker Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) og GPS-ledede bomber. Ført av romfartssatellitter og fjernkontroll langt fra kampplassen er disse våpnene ansvarlig for massive sivile tap. Hele 70 % av våpnene som ble brukt av Pentagon under Shock and Awe angrepet på Irak i 2003 ble ledet til deres mål ved bruk av romfartsteknologi. Våre barn blir i dag trent opp via videospill slik at de kan bli mordere i morgen. På tross av at man kommer stadig lengre unna døden er det ennå blod på våre hender. Det er på tide å åpne øynene våre og stanse militær bruk av romfart i krig. Det er på tide å bevare rommet for fred og få en slutt på all krig. Internasjonale protestdager – Stop the Militarization of Space – vil derfor bli avholdt i perioden 1.-8. oktober 2006.

No Weapons in Space!

Stop Star Wars Research & Development!
Stop U.S. First-Strike Star Wars Deployments

in Poland and Czech Republic!
Convert the Military Industrial Complex!
Fund Human Needs!

Sponsorer:

Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space (GNAWNPS)

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Reaching Critical Will

The World March for Peace and Nonviolence

WILPFs dokument Keep Space for Peace Week

Nuclear Age Peace Foundation: – Ten Myths About Nuclear Weapons

keep IMG_2068-copy

keep-space-for-peace-2009

keep griesham15

Abolition Flame kampanjen/Non-Proliferation Treaty/Hiroshima fredsminnespark

september 2, 2009

Abolition Flame kampanjen

En evig flamme er en flamme eller en fakkel som brenner konstant. Abolition Flame kampanjen er et prosjekt i regi av Abolition 2000, et nettverk av over 2000 organisasjoner i mer enn 90 land som arbeider for en avtale om å eliminere atomvåpen innen et tidsbundet rammeverk. Abolition 2000s grunnleggerdokument inkluderer et 11 punkts program for atomnedrusting og et opprop om å føre forhandlinger for å eliminere atomvåpen.

Under den årlige NPT forberedelseskonferansemøtet i 2003 i Geneve lanserte Abolition 2000 et nytt initiativ og begynte å samarbeide med ordføreren i Hiroshima om Ordførere for fred programmet. Delvis inspirert av Hiroshima flammen, fredsflammen som ble tent i Hiroshima fredsminnespark i 1964, som minnesmerke over atombombingen av Japan og som vil vare frem til alle atomvåpen i verden er borte og planeten er fri fra trusselen om atombombing. Abolition Flame flammen vil bli båret som en del av verdensmarsjen, for deretter å bli brakt til FN for Non-Proliferation PrepCom Review i New York fra 3.-28. mai 2010.

Non-Proliferation Treaty

Non-Proliferation Treaty (NPT), som inkluderer den eneste bindende forpliktelsen for atomnedrusting i en multilateral avtale, ble internasjonal lov i 1970. Det var da kun 5 atomvåpenmakter: Kina, Frankrike, Storbritannia, USA og Russland. Siden da har India, Israel og Pakistan utviklet atomvåpen og Nord Korea utviklet atomkjernekapasitet. Disse 4 statene er de eneste landene som ikke er med på avtalen på tross av at hele 190 regjeringer har ratifisert den. Disse møtes hvert femte år på en Review Conference (eller RevCon) for å følge opp implementeringen av avtalen. Det er en Preparatory Committee (eller PrepCom) konferanse som møtes i to uker i de tre årene som leder opp til Review Conference. I forberedelsen til 2010 Review Conference har det blitt avholdt PrepComs i 2007 i Wien, 2008 i Geneve og 2009 i New York. Neste Review Conference vil bli holdt fra 3.-28. mai 2010 i New York, ettersom denne typen konferanser alltid finner sted i New York.

2000-hr-logo

flame

Hiroshima fredsminnespark

Hiroshima fredsminnespark, er en stor park i hjertet av Hiroshima by i Japan, som er dedikert til Hiroshima, den første byen i verden som led av atombombeangrep, den 6. august 1945, som førte til at så mange som 140.000 mennesker døde i slutten av Andre verdenskrig, i 1945. Stedet for parken, som har blitt bygget på en åpen slette skapt av eksplosjonen, var engang byens travleste sentrale bolig- og handelsdistrikt. I dag er det en rekke minnesmerker og monumenter, museer og foredragshaller som årlig trekker over en million besøkende. Den årlige 6. august fredsminnesseremonien, som blir støttet av Hiroshima by, blir også avholdt i parken. Formålet med parken er ikke kun å minnes ofrene, foruten å etablere et minne om det grusomme ved atombomben og fremme verdensfred.

Blant de ulike monumentene er fredsbjellen utformet av Masahiko Katori fra 1964, som står i nærheten av minnesmerket for barna som ble drept som et resultat av atombombingen og som består av en stor japansk bjelle som henger inni en liten åpen struktur. Besøkende blir oppfordret om å ringe bjellen for verdensfred og de høye og melodiøse bjelleslagene ringer regelmessig ut over Fredsparken. Innskriften på bjellen, Kjenn deg selv, er på gresk, japansk og sanskrit. Bjellens overflate er et kart over verden. Dets myke punkt er et atombombesymbol. Den greske ambassade donerte bjellen med det mest passende gamle greske filosofiske sitatet fra Sokrates til Fredsparken. Sanskrit teksten ble oversatt av den indiske ambassadøren og den japanske av en universitetsforedragsholder.

Send Your Letter

Reaching Critical Will

peace-memorial-park-hiroshima-jpn013

Peace+Memorial+Ceremony+IVle_toChwgl

peace hiroshima_peacepark

Global Zero

september 2, 2009

Som et svar på den økte trusselen for atomvåpenspredning og -terrorisme lanserte 100 ledere fra rundt om i verden i desember 2008 Global Zero i Paris. De annonserte en plan for en eliminering av atomvåpen, som skulle starte med reduksjoner i arsenalene til USA og Russland, noe som skulle bli etterfulgt av multilaterale forhandlinger blant alle atomvåpenmaktene for å finne frem til en avtale om å eliminere alle atomvåpen. Den økende gruppen inkluderer tidligere statsledere, utenriksministere, forsvarsministere, nasjonale sikkerhetsrådgivere og mer enn 20 tidligere topp militærkommandanter.

Annonseringens mediedekning var ekstensiv og positiv, inkludert mer enn 1800 steder rundt om i verden. Innen timer hadde flere tusen borgere fra 85 land signert Global Zero erklæringen – de første frøene av en global offentlig kampanje.

Global Zero ga et brev signert av mer enn 90 Global Zero ledere, som oppfordret dem til å gjøre en innsats i å eliminere alle atomvåpen globalt slik som beskrevet i Global Zeros plan, til presidentene Obama og Medvedev. Global Zero kommisjonærene, senator Chuck Hagel og ambassadør Richard Burt, møttes deretter med president Medvedev i Moskva og diskuterte agendaen; og Global Zero presenterte sin plan via media, inkludert på morgenen dagen da de to presidentene møttes i London med en op-ed i London Times forfattet av 6 Global Zero politikere og militære ledere fra USA og Russland. På deres møte utstedte Obama og Medvedev en historisk felles erklæring hvor de erklærte at de ville arbeide for at de landene skulle gjøre sitt for å oppnå en atomvåpenfri verden, noe som skulle begynne med reduksjoner i deres to arsenaler. I en tale i Praha tre dager senere erklærte Obama hans intensjon om å “forsøke å inkludere alle atomvåpenstater i dette forsøk.”

Denne føringen fra Obama og Medvedev, sammen med en økende støtte fra regjeringer rundt om i verden, representerer en historisk mulighet til å få stanset spredningen og gjøre slutt på atomvåpentrusselen gjennom å eliminere alle atomvåpen.

Global Zero arbeider på tre fronter for å nå dette målet: 1) utvikle en plan for elimineringen at atomvåpen basert på rammeverket fra Paris konferansen; 2) utføre diplomati for å vinne støtte blant nøkkelregjeringer; and 3) generere bredt basert global offentlig støtte via media og online kommunikasjon, samt grasrotorganisering. Global Zero vil sammenkalle hundrevis av internasjonale ledere for Global Zero møtet i februar 2010.

Bli med borgere og ledere rundt om i verden som har støttet formålet til Global Zero ved å signere erklæringen nå!

”We, the undersigned, believe that to protect our children, our grandchildren and our civilization from the threat of nuclear catastrophe, we must eliminate all nuclear weapons globally. We therefore commit to working for a legally binding verifiable agreement, including all nations, to eliminate nuclear weapons by a date certain.”

Global Zero Offers Plan to Eliminate Nukes by 2030

Full Global Zero Action Plan

Avaaz.org – Global Zero

Global Abolition/Nuclear Weapons States

Global-Zero-G-Logo

global zero ObamaMedvedev


Global-Zero-Group

Sarah Onyango Obama støtter Verdens fredsmarsj

september 2, 2009

Obamas kenyanske bestemor, Sarah Onyango Obama, har nå offentlig støttet Verdens fredsmarsj. Sarah støtter ideen bak marsjen og ønsker at også andre støtter den. Hun håper at det ikke vil bli noe mer atombombing, ingen flere territoriale interference og at alle land kan få tilgang på ”fredelig atomenergi”. Hun deler ideen til hennes barnebarn som har startet dialog vedrørende atomvåpennedrusting. Hun er en varm sympatisør av fred og ikke-vold. “Verdensmarsjen skulle involvere de unge, de gamle og til og med foreldreløse og skulle være et vendepunkt for utviklingen av oss alle”, sa hun. Hun ønsker at ”alle kommer sammen for å ta ansvar for å transformere verden til en verden uten krig og en verden med rikelig åpning for forsoning og fremgang.”

Family of Barack Obama – Wikipedia

obama

Humanist Movement

september 2, 2009

Humanist Movement er en internasjonal frivillig organisasjon som fremmer ikkevold og ikke-diskriminering, og ingen institusjon. Den henter inspirasjon fra en bølge tanker referert til som ny eller universell humanisme som har utviklet seg siden 1969 av sin grunnlegger Mario Rodríguez Cobos, også kjent som Silo. Målet er å overkomme smerte og lidelse på et personlig, interpersonlig og sosialt nivå. Vold blir anslått å være alt som forårsaker smerte og lidelse for menneskeheten, og da ikke aller minst krig. Vold blir på denne måten ansett for å ha en rekke ulike aspekter, og da ikke kun den velkjente fysiske, foruten økonomisk, religiøs, psykologisk, seksuell, etnisk osv.

Wikipedia.org – Humanist Movement

Sider om Humanist temaer av humanist aktivister:

Sidene til Humanist Movements regionale talspersoner:

header_humo

humanists-obama-1

humanists-obama-5

No Star Wars kampanjen

september 2, 2009

National Missile Defense (NMD) prosjektet til USA – deres nasjonale rakettforsvarsskjoldsystem, er et komplekst prosjekt som involverer produksjonen av nye våpen og installasjonen av amerikanske militærbaser i ulike deler av planeten. I Europa er det første skrittet i denne planen å installere et radarsystem i Tsjekkia og en rakettskjoldbase i Polen. Denne planen har delt Europa, som for tiden ikke har vært klare for å gi et samlet, sammenhengende og ikke-voldelig svar til USAs aggressive politikk. Russlands og Kinas reaksjon har skapt en “kald krig” atmosfære. Internasjonal konflikt øker og våpenkappløpet (både konvensjonelt og atom) har startet igjen.

Det tsjekkiske parlament må ta et standpunkt vedrørende konstruksjonen av en amerikansk militærbase og trolig stemme i favør av sin installasjon på tross av at 70 % av befolkningen motsetter seg denne planen. Hovedparten av den tsjekkiske befolkningen vil ikke ha utenlandske militærbaser på deres territorium, men vil bestemme over disse sakene selvstendig gjennom en folkeavstemning, som er et fundamentalt instrument for et hvert demokrati. Gitt denne presserende situasjonen har det blitt lansert en online underskriftskampanje for å legge press på parlamentet med krav om at spørsmålet vil bli løst gjennom en folkeavstemning. Planen involverer ikke kun Tsjekkia, foruten hele Europa og resten av verden. Dette er en ikke-voldelig protest! Signer underskriftsoppropet og send den videre! Hjelp til med å samle en million signaturer!

Bush og de andre toppolitikerne i USA har verken definert noen slutt på krigen mot terrorismen eller noen klar begrensning i innholdet. Hvert nytt stadium av krigen gjør det klarere at den har lite å gjøre med al-Qaida eller Verdens handelssenter, men handler om hva amerikanske generaler kaller Full Spectrum Dominance. Ifølge Robert Zoellick, USAs handelsminister, handler krigen mot terrorismen om å forsvare den frie handelen. Den samme Zoellick har antydet at krigen mot terrorismen også bør utvides til å omfatte de såkalte ”intellektuelle terroristene,” grupper og enkeltpersoner som opponerer mot systemet.

Stadig flere land rundt i verden er trette av USAs unipolare verdensorden hvor strategidokumenter som Total Spectrum Dominance og Vision 2020, et dokument publisert i mai 2000 av det amerikanske forsvarsdepartement erklærte behovet for såkalt Full Spectrum Dominance på slagfeltet, som vil si over hele verden, er de som gjelder. Joint Vision 2020, som tar for seg de militære trusler som kan oppstå frem til 2020 og mulige svar på disse, danner grunnlaget for USAs militære doktriner. Målet er å få herredømme i vann, på land, i lufta og i rommet. USA har i offentlige kilder 737 baser i 130 land, selv om mange mener at det riktige antallet er over 1000, og har som mål å kunne angripe et hvilket som helst land i løpet av 5 minutter.

Frasen krigen mot terrorisme har blitt brukt for å legitimere en rekke aksjoner fra ulike land. Israel har det blitt brukt for å rettferdiggjøre bombing av boligbebyggelse i Gaza. I Russland har det blitt brukt for å legitimere undertrykkelse, ja nærmest forfølgelse, av tsjetjenere. I Canada har man benyttet seg av den for å rettferdiggjøre undertrykkelse av sivile rettigheter. I USA har den spesifikt blitt brukt for å referere til global intervensjonisme. Med krigen mot terrorisme som påskudd vedtok den amerikanske kongressen tidlig i 2002 å øke bevilgningene til militæret med 48 milliarder dollar. Bare økningen beløp seg til mer enn hva noe annet land, unntatt Russland, brukte på militæret totalt sett. Med samme påskudd opprettet USA en serie nye militærbaser i Sentral-Asia.

Samtidig har Tyskland og Japan fjernet de selvpålagte restriksjonene som etter andre verdenskrig har umuliggjort deres militære deltakelse utenfor landenes grenser. Nå som denne proppen er fjernet, var det all grunn til å vente at statene ville øke militærbudsjettene til et nivå som samsvarte bedre med deres internasjonale økonomiske tyngde. Både Tyskland og Japan var underlagt langvarig, internasjonal oppmerksomhet etter Andre verdenskrig, men gikk bort fra dette for igjen å spille større roller innen globalt militært samarbeide.

Planene om et rakettskjold i Europa øker faren for et nytt atomvåpenkappløp og en ny kald krig. Norge uttrykker skepsis til rakettskjoldplanene. Vi vil ikke være med på det taktiske spillet fra USA som knytter NATO til USAs globale rakettskjold. Dette er en provokasjon mot Russland og kan medføre et nytt atomvåpenkappløp og en ny kald krig. Vi er ikke alene. Skepsisen mot disse planene er stor rundt om i Europa. I vår tid trenger vi en innsats for miljøet, og en menneskelig og demokratisk opprustning. Våpenarsenalet i verden må ned – ikke opp! Støtt opp om og styrk regjeringens avvisning av et rakettskjold i Europa.

Jan Tamáš

Non-violent Movement against US bases in Czech Republic


”I do not agree with the installation of a US military base on Czech Republic territory, as part of their NMD (National Missile Defense) project. The implementation of this project is increasing international tensions, generating a new arms race and is the first step towards the militarization and control of space. Since more than two thirds of the Czech population are against this project, I think it is only fair that the Czech people have the right to decide on such an important question by means of a referendum.”

Signer underskriftskampanjen ”No Star Wars”

petice-top_en

Tekster:

Militærbaser og geostrategisk kamp

Hvordan ser fremtiden ut?

USA, Russland og Iran – Hvor går veien nå?

NATO må ta ansvar for atomnedrustning i Europa

Bush vant slaget om rakettskjold

ElBaradei tror ikke at rakettskjold er noen løsning

Aksjon mot USAs OG NATOs planer om rakettskjold i Europa

Konstruktiv ødeleggelse

Verden – Hva nå?

USAs nye treningsmanual – ”stabilitetsoperasjoner”

Militærbaser og geostrategisk kamp

Bruk av irakisk territorium?

Med løgn som våpen


Tekster:

Noam Chomsky: Dominance and Its Dilemmas

Full Spectrum Dominance, U.S. Power In Iraq and Beyond

Stephen Martin: Full-Spectrum Dominance of the Big Lie

Full Spectrum Dominance

Full Spectrum Information Warfare: Information Operation Roadmap

ZNet – Full Spectrum Dominance

t r u t ho u t | full spectrum dominance

Remembering Nobel Laureate Harold Pinter – “Is Our Conscience Dead?”

Full Spectrum Dominance | Dictionary of War